Дни на водородната електро­мобилност в България

Регистрация / Registration

Национален Форум „Водородна електромобилност в България“ / Hydrogen Electromobility in Bulgaria Forum

25 юни, 2024г., Културен център „Стара Загора“ / June 25, 2024, Stara Zagora Cultural Center

ОРЗД / GDPR *

Бюлетин / Newsletter